Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Občina Šenčur » Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski načrt

Občinski svet občine Šenčur je na svoji 22. redni seji, dne 27.09.2017, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur, ki je začel veljati 14.10.2017. Sklep o začetku postopka je bil objavljen 18.3.2013 v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Z sprejetjem odloka so uveljavljene določene spremembe tekstualnega dela pogojev za umeščanje objektov v prostor, nova je priloga 1, ki dovoljuje gradnjonezahtevnih in enostavnih objektov na posamezni namenski rabi zemljišč.

V tem postopku so bile vključene tudi vaše pobude za spremembo namembnosti zemljišč, katere smo usklajevali z nosilci urejanja prostora in soglasodajalci. Največ pobud se je nanašalo na spremembe iz kmetijskega v stavbno zemljišče. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur je bil razgrnjen v času od 14. julija 2014 do vključno15. septembra 2014. Na predložene pripombe so bila objavljena stališča dopripomb.

Spremembe grafičnega dela OPN si lahko, v času uradnih ur, ogledate na sedežu občine Šenčur, Kranjska cesta 11, preko spleta pa so spremembe vidne naportalu PISO-občina Šenčur.