Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Občina Šenčur » OPPN za območje športnega parka Šenčur

OPPN za območje športnega parka Šenčur

Za območje športnega parka Šenčur občina pripravlja občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) s katerim bo omogočena razširitev in obnova športnih površin.

Športni park Šenčur bo z razširitvijo programa postal občinski športni center, ki bo nudil primerne pogoje za priprave športnikov in izvedbo različnih športnih prireditev, kar je eden izmed razvojnih ciljev občine.

Občina je že pripravila osnutek OPPN ter pridobila pogoje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Trenutno je v pripravi dopolnjen osnutek OPPN, ki bo prvič obravnavan na seji občinskega sveta občine v novembru. Hkrati z obravnavo na občinskem svetu pa bo OPPN predstavljen tudi javnosti.

Po prvi obravnavi OPPN na občinskem svetu občine ter po zaključku javne razgrnitve bodo do pripomb javnosti, ki se bodo zbirale v času javne razgrnitve, zavzeta stališča s katerimi bodo usklajene tudi rešitve v OPPN.

OPPN bo nato ponovno poslan pristojnim nosilcem urejanja prostora, da nanj podajo svoja mnenja ter ponovno predložen občinskemu svetu občine v sprejem, predvidoma v začetku leta 2018.

 

OPPN za območje športnega parka Šenčur

Več informacij: