Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Občina Šenčur » Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku o OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj v Občini Šenčur

Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku o OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj v Občini Šenčur

Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku o OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj v Občini Šenčur (pdf)