Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Občina Šenčur » Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne obravnave na dopolnjen osnutek OPPN za jugozahodni del območja ŠE-28-SSe

Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne obravnave na dopolnjen osnutek OPPN za jugozahodni del območja ŠE-28-SSe

Več informacij: