Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Občina Šenčur » Informacije » Zbirni center Šenčur

Zbirni center Šenčur - za ločeno zbiranje odpadkov

Kaj je zbirni center?

Zbirni center je nepokrit ograjen prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih odpadkov. Odpadkom je namenjenih več velikih zabojnikov, pred vsakim je napis, kaj v določen zabojnik sodi. Za zbiranje nevarnih odpadkov je namenjen poseben prostor.

Lokacija:

Nahaja se na koncu Šenčurja, ob Velesovski cesti,

Odpiralni čas:

Poletni delovni čas zbirnega centra Šenčur:

 • torek, od 13. do 20. ure
 • petek, od 13. do 20. ure
 • sobota, od 8. do 13. ure

Zimski delovni čas zbirnega centra Šenčur:

 • torek, od 12. do 19. ure
 • petek, od 12. do 19. ure
 • sobota, od 8. do 13. ure

Prehod iz poletnega v zimski delovni čas zbirnega centra je določen s premikom ure (zadnja nedelja v marcu in zadnja nedelja v oktobru).

Komu je namenjen?

Namenjen je ločenemu zbiranju odpadkov iz gospodinjstev in iz poslovnih dejavnosti. V zbirni center lahko prebivalci občine Šenčur in ki ste vključeni v sistem ravnanja z odpadki, pripeljete naslednje vrste odpadkov.

Kaj lahko v zbirni center pripeljete?

Ločeno zbrane odpadke:

 • papir, karton, kartonska embalaža,
 • steklo, steklena embalaža,
 • plastika, plastična embalaža,
 • kovina,
 • odpadna folija,
 • stiropor,
 • leseni odpadki, lesena embalaža,
 • oblačila, tekstil,
 • kuhinjski odpadki,
 • vrtni odpadki,
 • gradbeni material,
 • izrabljeni avtomobilski plašči, gumeni odpadki,
 • elektronski odpadki,
 • odpadna bela tehnika,
 • odpadne barvne kovine.

Večino teh odpadkov se lahko predela. Ker ste jih oddali ločeno, ne bodo končali na odlagališču, pač pa v predelovalni industriji.

Kosovne odpadke:

 • pohištvo,
 • vzmetnice,
 • preproge,
 • sanitarna oprema,
 • in ostali večji odpadki.

Nevarne odpadke:

 • zdravila,
 • čistila,
 • barve,
 • laki,
 • lepila,
 • umetne smole,
 • pršivke,
 • odpadno jedilno in motorno olje,
 • baterije,
 • akumulatorji,
 • pesticidi,
 • kemikalije,
 • flourescentne cevi, ...

Ti odpadki vsebujejo nevarne snovi, ki ob nepravilnem odlaganju lahko resno ogrožajo zdravje ljudi in škodujejo okolju. Odložiti jih moramo ločeno, ne smemo jih odlagati skupaj z ostalimi odpadki. Zahtevajo poseben način ravnanja, potrebno jih je strokovno uničiti, zato se ne odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov.

Mešane komunalne odpadke:

Ti odpadki so zmes vseh nenevarnih odpadkov, ki se jih ne da ločeno zbrati. To so odpadki, ki se jih ne da predelati, bodisi ker vsebujejo preveč nečistoč (npr. folija oziroma embalaža onesnažena z ostanki vsebine, zemlje, betona), vsebujejo preveč komponent (npr. tetrapak, avtomobilska stekla) ali pa še ne obstaja ustrezna tehnologija predelave (npr. steklena volna). To so vsi tisti odpadki, ki ne sodijo ne med ločene odpadke, ne med kosovne in ne med nevarne.

Te odpadke se odloži na odlagališče nenevarnih odpadkov.

Je odlaganje odpadkov brezplačno?

Oddaja odpadkov iz gospodinjstev je do 1 m3 brezplačna. Brezplačna je tudi oddaja kosovnih odpadkov. Cenik odlaganja ločenih odpadkov.

Imate vprašanje?

Na vsa vaša vprašanja, bomo z veseljem odgovorili na Občini Šenčur ali na Komunali Kranj. Prosimo pokličite Občino Šenčur na telefonsko številko 25 19 100, Komunalo Kranj pa na številko 28 11 300.

Ločeno zbiranje odpadkov je okolju prijazno in pomeni velik prispevek k lepšemu jutri.

Hvala, ker ločujete odpadke!