Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Občina Šenčur » Predstavitev » Naravna in kulturna dediščina

Naravna in kulturna dediščina

Naravni spomeniki, naravna dediščina, naravne znamenitosti

 • Pokopališče v Šenčurju predstavlja oblikovano naravno dediščino.
 • Dvostranski javorjev drevored ob Pipanovi cesti v Šenčurju je spomenik oblikovane narave.
 • Štiri lipe v Srednji vasi so naravna dediščina.
 • Vaška lipa v Vogljah.

Kulturni spomeniki in obeležja

 • Gotska podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika z "zlatim oltarjem" iz leta 1691 na Lužah.
 • Cerkev sv. Urha v Hotemažah iz leta 1470 z velikim oltarjem iz leta 1701.
 • V baročni podružnični cerkvi sv. Vida na Visokem iz leta 1655 je Goetzlov veliki oltar, pred njo stoji poslikano unamenje iz 17. stoletja.
 • Cerkev sv. Mihaela v Olševku, zgrajena 1781-1791: na kraju sedanje baročne cerkve je stala že starejša cerkev, od katere je delno ohranjen le zvonik, ki je dozidan in vključen v novo celoto.
 • Cerkev Marijinega vnebovzetja iz leta 1743 v Trbojah s kipom Trbojske Madone okoli leta 1505.
 • Podružnična cerkev sv. Jerneja iz leta 1862 v Voklem z oltarji in sliko svetnika mojstrov Šubicev.
 • Baročna podružnična cerkev sv. Simona in Juda Tadeja iz leta 1750 v Vogljah z zvonikom iz 16. stoletja.
 • Podružnična cerkev sv. Križa iz leta 1855 v Prebačevem.
 • Gotska cerkvica sv. Radegunde v Srednji vasi izpred leta 1440 s freskami v notranjosti.
 • Cerkev sv. Katarine v Srednji vasi iz leta 1531 z zlatimi oltarji iz srede 17. stoletja ter lesenim kasetiranim stropom iz leta 1716.
 • Del širšega območja umetnostnega kulturnega spomenika župne cerkve sv. Jurija iz leta 1747, vključujoč ostanke nekdanjega tabornega obzidja ter stavbi župnišča in kaplanije, so kulturni spomenik. V cerkvi so v prezbiteriju znamenite freske F. Jelovška iz leta 1750, freske v ladji M. Bradaške in slika sv. Jurija slikarja J. Šubica iz 1883.
 • Objekti zahodno od Mlakarjeve ulice v Šenčurju so del kajžarskega naselja in spadajo v naselbinsko izročilo.
 • Na pokopališču v Šenčurju je urejeno grobišče padlih borcev,ob grobišču stoji osrednji spomenik z imeni padlih borcev NOB iz Šenčurja in okoliških vasi. Spominske plošče o dogodkih v NOB so še na nekaj poslopjih v Šenčurju in Srednji vasi.
 • Spomenik Jakobu Staretu, vodji kmečkega upora iz druge polovice 17. stoletja, avtorja Petra Jovanoviča, v Prebačevem.
 • Poznogotsko kamnito kužno znamenje (klikni za sliko) v severnem delu Srednje vasi in baročno slopno znamenje z nišami v središču naselja sta predlagani za kulturni spomenik.
 • Na območju severozahodno od vasi (Zvavnice) se omenjajo arheološke najdbe, nedaleč proč je bil najden rimski sarkofag (klikni za sliko); nujna je arheološka kontrola vseh zemeljskih del.