Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Cerkev sv. Katarine v Srednji vasi

Cerkev sv. Katarine stoji severozahodno od vasi Srednja vas pri Šenčurju, vzporedno s podružno cerkvijo posvečeno sv. Radegundi. Sredi cerkvic stoji gotski zvonik, v neposredni bližini pa tudi kužno znamenje.

Dostop do cerkvic je po cesti skozi Srednjo vas, nato pa po asfalturanem odcepu levo od ceste Srednja vas-Luže.

Cerkec sv. Katarine je mlajša, gotski kor je datiran 1535. Zvezdast obok, geometrične in figuralne kozole.

Cerkev je pravilno orientirana v smeri vzhod zahod. Od zahoda si slede: ladja, ki je pravokotne oblike, meri v dolžino 15 m, široka pa je 9,15 m. Zidana je iz kamna, krita z dvokapno streho krito z bobrovcem. Vhod je v osi zahodne fasade. Portal je gotski šilastozlomljen, profiliran in iz konglomerata. Nad vhodom je razmeroma velika okrogla odprtina okvira. Na ometih so vidni sledovi nekdanje vhodne lope. Ladja ima talni zidec s poševno prirezanim kamnitim zaključkom. Prezbiterij je poznogotski, poligonalnio zaključen. Okna so tribifirna, šiljasto zaključena. Krogovičje je ohranjeno: srednje okno ima krogovičje v obliki ribjega mehurja, desno četverolist in levo dva trikotnika.
Enoladijsko dvorano z ravnim, lesenim stropom razsvetljujeta dve pravokotni okni: po eno v severni in južni steni. Tla so prekrita s cemento malto. Stene so ometane, poslikave še niso dokumentirane. Prezbiterij je za stopnico višji, obokan z mrežastim rebrastim obokom, ki sloni na figuralnih in geometrijskih konzolah.

V ladji visi po stenah osem grafičnih reprodukcij Križevega pota.Ob južno steno v ladji je prislonjena lesena pravokotna polihromirana prižnica iz 17. stoletja.

Ladja je prekrita z lesenim kasetiranim zgodnje baročnim stropom, na katerem je upodobljena celopostavna sv. Katarina s krono na glavi, vihrajočim plaščem, palmeto v desnici in mečem v levici.

GLAVNI OLTAR

Posvečen je sv. Katarini, nad glavno nišo je napis:
ALTARE IN HONOREM S. CATHARINAM MART. ERECTUM 1642. RENOVATUM 1887

Predela je poslikana , desno je sv. Katarina, levo sv. Marjeta z zmajem, v sredi pa je prizor z dvema angeloma ob odprtem sarkofagu. V osrednji niši je kip sv. Katarine z mečem. Niša je v ozadju poslikana s prizorom spečih vojakov v pokrajini. Desno od nje je na podstvku kip sv. Neže, levo pa sv. Uršule. Vatiki je slika Matere božje s sv. Katarino.

LEVI STRANSKI OLTAR

Renesančni oltar iz leta 1635 jeposvečen sv. Mohorju in Fortunatu. V glavni niši sta kipa patronov, v atiki je kip sv. Marjete z zmajem.

DESNI STRANSKI OLTAR

Oltar iz leta 1634 je posvečen sv. Ahacu in sv. Dominiku. V osrednji niši sta kipa svetnikov, v atiki pa je kip sv. Antona Puščavnika.