Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Turizem

Splošni pogoji, ki so neobhodni za oblikovanje ponudbe in s tem za turizem, so predvsem: naravne, kulturne in druge privlačnosti, dostopnost in komunikacije, informacije, objekti za prenočevanje in prehrano, komunalna infrastruktura in aktivnosti, ki omogočajo čimvečjo izrabo virov in storitev, ter s tem tudi donosnost turizma. Za gospodarsko uspešnost turizma je nujno potrebno doseči skladnost v aktivnosti vseh dejavnikov, ki vplivajo na kakovost bivanja turistov v kraju.

Občina Šenčur leži na vzhodni strani Kranjskega polja, sredi prometnih povezav, kot so: avtocesta Ljubljana-Naklo, Letališče Brnik, bližina mejnih prehodov, ugodne cestne povezave, bližina gora... Tako dostop do naselij v občini res ni težak. S svojo ugodno lego so naselja naše občine primerna za krajše in daljše sprehode v naravi.

Z dolgoročnim planom nekdanje občine Kranj področja sedanje občine Šenčur niso bila uvrščena med območja, ki imajo največje možnosti turističnega razvoja. Z novo nastalim položajem pa je potrebno ponovno preverjati razpoložljive vire in iskati optimalne rešitve.

Ravninska krajina in pa možnosti Trbojskega jezera bi bila za oživitev turizma tako v naši kot tudi sosednjih občinah kvalitetna dopolnitev. V turistično ponudbo vsak kraj najprej vključi naravno in kulturno dediščino. Pestrost in število kulturno zgodovinskih ter naravnih spomenikov v občini in okolici je velika. Za primerno obveščenost turistov bo potrebno pripraviti integralnost predstavitev in jih izvesti z vodniki.

V občini bo treba vzdrževati in razvijati tradicijo ljudskih običajev, ki hkrati predstavljajo tudi turistično ponudbo (godlarji, pustna povorka, jurjevanje, martinovanje, kmečki dan, navade ob Sv. Štefanu itd.). Ti običaji prikazujejo vaško življenje ob značilnih dogodkih, praznikih ...

V preteklosti ni bil opažen tako imenovani prenočitveni turizem. Gostinstvo v klasičnem smislu je v občini sorazmerno dobro razvito in ima tradicijo. Ponudbo bo potrebno dopolniti z jedmi in pijačami iz bogate zakladnice slovenske narodne kuhinje, ter gostu nuditi tudi obiske kulturnih, zabavnih ter športnih dogodkov.

Turistićno društvo ŠenčurDeloma je že uveljavljen kmečki turizem, ki ga bo potrebno zaradi naravnih danosti dopolnjevati in pospeševati. Tako imamo v občini naslednje turistične kmetije:

V občini sta aktivni turistični društvi Šenčur in Trboje.

Turistični vodnikSkladno z razvojem turizma je potrebno ohranjati in razvijati tudi kulturno izročilo in navade. V občini Šenčur so najbolj dejavni predvsem pevski zbori, ki jih imamo kar 17. Vseskozi so aktivne tudi razne dramske skupine, ki ob raznih priložnostih nastopajo tako v občini, kot tudi zunaj nje.

V novembru leta 1998 smo izdali Turistični vodnik po občini Šenčur, ki prvič na enem mestu združuje opis vseh naselij občine ter opisuje njihovo zgodovino, značilnosti ter današnje življenje.

Zato vas vabimo, da se oglasite v naši občini, ter da bi se tu prijetno počutili. Za vse vaše pripombe, mnenja in pohvale vam bomo hvaležni.