Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Občina Šenčur » Tekoči projekti » Gradnja ločene fekalne kanalizacije v Sajovčevem naselju

Gradnja ločene fekalne kanalizacije v Sajovčevem naselju

Občina Šenčur v letošnjem letu nadaljuje z gradnjo ločene fekalne kanalizacije v Sajovčevem naselju. Ob gradnji je bil zgrajen mešani kanal, poznane so vam težave z poplavljanjem posameznih objektov znotraj naselja. V preteklih letih so bili izvedeni posamezni ukrepi za zmanjšanje teh težav, sedaj se je pristopilo h celoviti rešitvi. Naj povemo, da tudi na pobudo vas krajanov. V tem smislu je bil organiziran koordinacijski odbor, ki je pomagal usklajevati projekt. Z deli smo tako začeli v lanskem letu in prvo fazo uspešno zaključili. V letošnjem letu smo izvedli javni razpis in izbrali izvajalca, ki bo celoten preostali obseg del izvedel v letošnjem in prihodnjem letu. Občina tako gradi ločen fekalni kanal, kamor takoj priključujemo vaše objekte. Za to priključitev ne plačate nobenega komunalnega prispevka. Prav tako gradimo nov meteorni kanal, kamor bodo speljane vode z cest in javnih površin. Meteorne vode z vaših zemljišč in objektov morate ločiti in ustrezno odvesti na svojem zemljišču. Občina bo tudi v celoti obnovila javno razsvetljavo. Pri gradnji sodeluje tudi koncesionar za plinovodno omrežje, Domplan Kranj, tako bo možnost priključitve na plin nova dodana vrednost v naselju.

Za vse informacije vezano na gradnjo se lahko obrnete na občino Šenčur, za priključitev plina neposredno na Domplan d.d., prosimo vas tudi za ustrezno sodelovanje z izvajalcem, ki vas neposredno na terenu kontaktira glede priključitve objekta.

Več informacij: