Vpišite besedo da začnete iskanje.

Email:obcina@sencur.si

Telefon:04 251 91 00

Obrazec:Pobude in vprašanja

Domov

Domov » Tekoči projekti » Visoko (sp. del) in Milje

Obnova vodovodnega omrežja in gradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Visoko (sp. del) in Milje

07. 02. 2011

Glede na dogovor, vas bomo na tem mestu obveščali o poteku gradnje na Miljah in Visokem.


23.8.2012

Skladno z izdanim dovoljenjem MZIP DRSC vas obveščamo, da bo od 24. 08. 2012, od 18.00 ure do 26. 08. 2012, do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kranj (Primskovo), od km 3,400 do km 3,700.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom 241/12, ki ga je izdelal GGD d.d., Jezerska c. 20, 4000 Kranj.  


13.7.2012

Skladno z izdanim dovoljenjem MZIP DRSC vas obveščamo, da bo od 14. 7. 2012, 7h do 15. 7. 2012, 18h popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kranj (Primskovo), od km 3,400 do km 3,700.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom 241/12, ki ga je izdelal GGD d.d., Jezerska c. 20, 4000 Kranj.

PDF dokument Dovoljenje za popolno zaporo državne ceste


6.7.2012

Skladno z izdanim dovoljenjem MZIP DRSC vas obveščamo, da bo 7. 7. 2012 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kranj (Primskovo), od km 3,400 do km 3,700.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom 241/12, ki ga je izdelal GGD d.d., Jezerska c. 20, 4000 Kranj.  


22.3.2012

Kot prvo vas želimo obvestiti, da bo na zahtevo občine izveden pregled odseka ceste, kjer je že položen fini asfalt. Končno mnenje o kvaliteti izvedbe bo tako podala ustrezna komisija imenovana s strani države.

 • Na kanalu med HŠ 9-9B, je potrebno izvesti še vodovodne priključke.
 • Na kanalu med HŠ 37-36A se izvaja gradnja fekalne kanalizacije.
 • Na kanalu K3 se bo izvedlo podaljšanje fekalnega kanala, nato položitev cevi za javno razsvetljavo in izgradnja meteorne kanalizacije.
 • Na kanalu K6 se pregleda stanje meteorne kanalizacije.
 • Na glavni cesti in ulicah, kjer še ni položen fini asfalt se začne s pripravo za asfaltiranje, saj konec meseca začnejo obratovati asfaltne baze.

1.12.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 03. 12. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kr (Primskovo), od km 4,475 do km 5,200.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


23.11.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 26. 11. 2011 od 7.00 do 18.00 ure in 27. 11. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kr (Primskovo), od km 4,475 do km 5,200.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


4.11.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 05.11. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kr (Primskovo), od km 4,475 do km 5,200.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


19.10.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 22.10. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kr (Primskovo), od km 4,475 do km 5,200.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


5.10.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 8.10. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kr (Primskovo), od km 4,475 do km 5,200.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


30.9.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 1.10. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kr (Primskovo), od km 4,475 do km 5,200.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.

22.9.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo od 23.9. 2011 od 17:00 ure, do 25.9. 2011 do 19:00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek 1107 Preddvor - Kr ( Primskovo )(od km 4,475 do km 5,200). Popolna zapora bo zaradi izvedbe obrabne plasti asfalta, zato prosimo, da zaradi kvalitete izvedenih del, zaporo upoštevate.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


1.9.2011

Obvestilo o delovanju plinovodnega omrežja

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 3. 9. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek Preddvor - Kr (Primskovo, od km 4,475 do km 5,200).

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.

Primarni kanal: ta teden bo zaključena gradnja fekalne kanalizacije, kot je predvidena v letošnjem letu. Konec tedna bo asfaltiran pločnik, začne se z gradnjo vodovoda.

Kanal 18,19: izvedeni so vodovodni priključki, zaključena je gradnja meteorne kanalizacije, začne se z menjavo tampona.

Kanala 20, 21: izvedeni so vodovodni priključki.

Kanal 22: čaka se potrdilo o ustreznosti vode.


18.8.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 20. 8. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek Preddvor - Kr (Primskovo), od km 4,475 do km 5,200).

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


28.7.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 30. 7. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek Preddvor - Kr (Primskovo) (od km 4,475 do km 5,200).

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.

Primarni kanal: Asfaltiranje odseka med kanaloma 15-20 je predvideno v soboto 6. avgusta. Po tem nadaljujemo z gradnjo kanalizacije in vodovoda do kanala 6 in s tem bodo letošnja dela zaključena.

Kanali 18, 19, 20: čaka se prevezava vodovodnega omrežja in preizkus, nato začnemo z menjavo tampona.
Kanal 21: v naslednjem tednu bo zaključena gradnja kanalizacije in vodovoda
Kanal 22: v začetku naslednjega tedna bo zaključena kanalizacija

Naslednji teden začnemo z pripravo ulic na Miljah za fino asfaltiranje. Izvajalec mora prav tako odpraviti morebitne napake in sanirati eventuelne poškodbe povzročene z gradnjo. Vse občane prosimo, da tudi sami preverite izvedbo priključkov za vaše objekte in zemljišča ter izvajalca pravočasno opozorite na odpravo morebitnih poškodb, ki bi jih ob urejanju pozabil.


30.6.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 2. 7. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek Preddvor - Kr (Primskovo), od km 4,475 do km 5,200.

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


29.6.2011

Na glavni cesti je položen asfalt do kanala 15, nadaljujemo z deli na vodovodnem in plinovodnem omrežju. Od lipce do uvoza Voge smo začeli z gradnjo pločnika, prav tako urejamo prehod za pešce nasproti kanala 9. Prav tako se bodo pričela dela pri urejanju pločnika na tem delu in pločnika pri Bohincu.

Asfalt je bil položen tudi na kanalih 13, 15 in 16.

Na kanalih 14 in 17 vozišče pripravljamo za asfaltiranje, ki bo v ponedeljek 4.julija.

V začetku naslednjega tedna se bodo dela nadaljevala na kanalih 18 in 19, konec tedna tudi na kanalu 20.


22.6.2011

Kot smo že napovedali, se jutri začne z nadaljevanjem asfaltiranja glavne ceste in stranskih ulic. Glede na to, da se asfaltiranje izvaja med tednom in pod polovično zaporo, bo prihajalo do večjih zastojev, zato vse udeležence v prometu prosimo za strpnost. Skupaj z izvajalci se bomo trudili izvesti dela čim hitreje in še pred napovedanimi roki.

 • glavna cesta: 23. in 24.junija
 • kanal 13: 27.junij
 • kanal 14: 28.junij
 • kanal 15: 27.junij
 • kanal 16: 28.junij
 • Na kanalih 19 in 20 se bodo dela nadaljevala prihodnji teden (po zaključku asfaltiranja).
 • Na kanalu 21 se bodo dela začela predvidoma 4.julija, na kanalu 22 pa po 20. juliju.

17.6.2011

Skladno z izdanim dovoljenjem MP DRSC vas obveščamo, da bo 18. 6. 2011 od 7.00 do 18.00 ure in 19. 6. 2011 od 7.00 do 18.00 ure popolna zapora državne ceste R1 -210, odsek Preddvor - Kr (Primskovo - od km 4,475 do km 5,200).

Obvozi in alternativno vodenje prometa je urejeno v skladu z elaboratom CP Kranj.


16.6.2011

Na primarnem kanalu (državna cesta) se izvajajo dela pri ureditvi avtobusnih postajališč in prehodov za pešce.

 • Kanal 13, 15: priprava cest za asfaltiranje
 • Kanal 14: izvedeni so priključki za vodovod, izvede se menjava tamponskega materiala in priprava za asfalt
 • Kanal 16,17:konec tedna se začne z izvedbo priključkov za vodovod
 • Kanala 18,19:izvedena je fekalna kanalizacija, naslednji teden se prične z izvedbo vodovoda in plina
 • Kanal 20: izvaja se fekalna kanalizacija

Predvideno je polaganje asfalta na glavni cesti od Karuna do kanala 15 in asfaltiranje ulic-kanalov 13, 14 in 15. Glede na to, da je v soboto 25. junija državni praznik in posledično asfaltna baza ne dela tudi v nedeljo, bomo asfaltiranje izvedli predvidoma v terminu od 23-28. junija.


17.5.2011

V soboto se pričakuje asfaltiranje (grobi asfalt) glavne ceste od kanala 8 do kanala 10 (Vigred-Karun), prav tako bo asfaltiran pločnik na celotnem odseku (Kavčič-Karun). Naslednji teden nadaljujemo z gradnjo primarnega kanala do Elektra. Dela smo prekinili zaradi urejanja ulic in glavne ceste na že odprtih odsekih, tako, da ne držijo govorice, da naj bi zmanjkalo denarja za izvedbo. V torek 24. maja pride na ogled komisija imenovana s strani upravljalca državnih cest DRSC, zaradi ureditve avtobusnih postajališč kot tudi drugih vprašanj glede ureditve ceste.

 • Kanala 14, 15 čaka se na prevezavo vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vode, da se izvedejo hišni priključki.
 • Kanala 16,17 izvedena je fekalna kanalizacija V naslednjem tednu se začne z deli na kanalu 18.

4.5.2011

Na primarnem kanalu nadaljujemo s polaganjem vodovoda in plinovoda. Ker DRSC še ni izdal dovoljenja za zaporo ceste, se asfaltiranje prestavi na predvidoma 21. maj. Asfalt je položen na kanalih 9, 10, 11 in 12. Dela potekajo na kanalih 14 in 15 – kanalizacija bo zaključena v tem tednu. Naslednji teden se začne z deli na kanalih 16 in 17, točen začetek odvisen od vremena.


21.4.2011

Izvedeno je asfaltiranje na kanalih 7 in 8 in pripadajočem odseku državne ceste. Na kanalih 9, 10, 11 in 12 pospešeno pripravljamo cesto za asfalt, ki je predviden v četrtek in petek 28. in 29. aprila. Naslednje asfaltiranje na državni cesti je predvideno za 14. maj (odsek od kanala 7 do kanala 11,12).

Na glavni cesti polagamo vodovod in plinovod, ki se uredi do že izvedene fekalne kanalizacije. Naprej proti Visokem se dela prekinejo do ureditve že prekopanih cest. Na kanalih 14 in 15 je predviden začetek del v torek 26.aprila.


12.4.2011

Zaradi uskladitve asfaltiranja stranskih ulic z državno cesto bo asfaltiranje na kanalih 7 in 8 potekalo v petek 15.4.2011, v soboto se asfaltira odsek državne ceste od Vog do kanala 8. Dela na kanalih 9, 10, 11, 12 in 13 stojijo, ker intenzivno pripravljamo glavno cesto za asfaltiranje. Na kanalu 11 in 12 je potrebno izvesti še 4 priključke za vodovod, na kanalu 9 pa bomo v petek preverili možnost asfaltiranja za ponedeljek 18.aprila.


6.4.2011

Predvidoma v ponedeljek 11.aprila se začne z asfaltiranjem ulic na kanalih 7 in 8. Položili bomo grobi asfalt. Na kanalih 9, 10, 11 in 12 se danes začne z izvedbo novih priključkov na vodovodno omrežje. Dela v takih primerih stojijo, ker je potrebno počakati na potrdilo Zavoda za zdravstveno varstvo o ustreznosti vode. Po zaključku se začne menjava tamponskega materiala.


22.3.2011

V brošuri (PDF dokument PDF dokument) najdete informacije za plinifikacijo na območju Občine Šenčur. Poleg brošure si oglejte še spletno stran energetike, kjer si interesenti in uporabniki lahko ogledajo še mnogo dodatnih informacij o plinu in plinifikaciji. 

Dela na primarnem kanalu potekajo dokaj hitro, prišli smo do hŠ Milje 36. Gradnja vodovoda poteka s prekinitvami zaradi zahtev cestne zapore.

Ob tem vas obveščamo, da bo ta vikend (26. in 27. marec) popolna zapora ceste zaradi gradnje priključkov na fekalno kanalizacijo in izvedbe prevezav na vodovodnem omrežju.

V ponedeljek 28.marca začnemo s pripravo K7 za asfaltiranje, sredi tedna tudi na kanalu K8. Na kanalih K9-K12 se izvajajo dela na vodovodnem in plinovodnem omrežju, po zaključku se prične z menjavo tampona. Prva asfaltiranja načrtujemo po 11.aprilu.

Zaradi lepega vremena in s tem povečanega prašenja je izvajalcu naročeno dnevno polivanje trase. Za dosedanjo strpnost se vam lepo zahvaljujemo.


8. 3. 2011

Na primarnem kanalu so dela izvedena do jaška RJ20. Na K7 so izvedeni vodovodni in plinovodni priključki. Na Kanalih 8,9 in 13 se izvaja tlačni preizkus vodovoda. Začela so se dela na K-11-fekalna kanalizacija. Vse občane, ki želijo nov vodovodni priključek na zazidljivo zemljišče ponovno obveščamo, da je potrebno oddati vlogo (PDF dokument PDF dokument) na Komunalo Kranj.


23. 2. 2011

V četrtek 24. februarja se začnejo dela na kanalu 10.

Na kanalih 8 in 9 se zaključuje gradnja fekalne kanalizacije, predvidoma v začetku tedna se začnejo dela pri vodovodnem in plinovodnem omrežju. Na kanalu 7 bo zaključena menjava tamponskega materiala.


7. 2. 2011

V sredo 9. februarja začnemo z deli na primarnem kanalu od Vog (Kavčič) proti Miljam ter na sekundarnih kanalih K8 in K9. Na primarnem kanalu bodo dela potekala ob polovični zapori ceste, na stranskih ulicah ob popolni zapori.


Več informacij:

PDF dokument Priloga 1
PDF dokument Priloga 2

Vse vaše pripombe lahko posredujete na elektronski naslov: obcina.puhar@sencur.si

Občina ŠenčurEU

Arhiv novic