JAVNA RAZGRNITEV Občinskega delnega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za Občino Šenčur

28. 12. 2020 Marija C. (Ime objave) 219
28.12.2020
Javna naznanila in razgrnitve
28.01.2021 do 00:00
061-00015/2020-8
28.12.2020
obcina@sencur.si
04 2519 100