Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora ŠE-38

10. 9. 2020 Izbrisan U. 274