Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Sklep o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 1882/1, parc. št. 1950, parc. št. 1949 in parc. št. 1876/4, vse k.o. 2119 – Šenčur