MEDGENERACIJSKI ŽIVŽAV – Ureditev rekreativnih površin za medgeneracijsko druženje

643
113.029,96 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
35.443,94 EUR
V teku