MEDGENERACIJSKI ŽIVŽAV – Ureditev rekreativnih površin za medgeneracijsko druženje

301
113.029,96 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
35.443,94 €
V teku