Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

04 25 19 100
obcina@sencur.si
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Aleš Perič Močnik
  • Romana Križaj, Policijska postaja Kranj
  • Slavka Weiseissen
  • Franc Kuhar
  • Andreja Pintar
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Aleš Perič Močnik, Mlakarjeva ulica 40, Šenčur
  • Franc Kuhar, Srednja vas 50, Šenčur
  • Slavka Weiseissen, Visoko 1d, Visoko
  • Andreja Pintar, Mlakarjeva ulica 9a, Šenčur
  • Boštjan Perko, za PP Kranj, Bleiweisova c. 3