Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Britof sever Voge S 12/4

28. 6. 2018 46