Dne 3.10.2018 med 8. in 15. uro v delu Srednje vasi ne bo preskrbe s pitno vodo

2. 10. 2018 29