Dne 25.10.2018 in 26.10.2018 med 8. in 15. uro v Trbojah ne bo preskrbe s pitno vodo

24. 10. 2018 29