Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev OPN Občine Šenčur

9. 11. 2018 170