Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Šenčur – 4. 12. 2011

25. 10. 2011 39