Stališča do pripomb na podlagi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta občine Šenčur

3. 3. 2011 38