Stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov v Občini Šenčur

21. 11. 2013 31