Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Šenčur ŠE-41 IG

7. 6. 2013 38