Informacijska točka na Upravni enoti Kranj (pomoč za lastnike zemljišč, zaradi uvedbe davka na nepremičnine)

6. 3. 2014 31