Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

26. 2. 2014 33