Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS bo z 9. januarjem 2017 začel poslovati v prostorih občine Šenčur

29. 12. 2016 44