Postavitev kolesarskega nadvoza Šenčur-Voklo nad avtocesto

27. 3. 2018 44