Poznogotsko kamnito kužno znamenje v Srednji vasi in baročno slopno znamenje z nišami v središču naselja