Večnamenska dvorana Voklo

041756736
Bojan Vidmar
Voklo