Poročilo o prejetih pripombah modelov vrednotenja nepremičnin in stališča organa vrednotenja do pripomb

5. 2. 2020 Anže K. (Ime objave) 332