JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA SANACIJO NELEGALNIH IN NESKLADNIH GRADENJ V OBČINI ŠENČUR

18. 9. 2020 Irena R. (Oddelek za okolje in prostor) 293