POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ŠENČUR ZA IZVEDBO REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH, 11. julij 2021

16. 6. 2021 Vesna B. (Ime objave) 39