Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta kmetijskega gospodarstva Gorjanc

18. 7. 2022 Maja M. (Oddelek za okolje in prostor) 147