Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta kmetijskega gospodarstva Gorjanc

18. 7. 2022 Izbrisan U. 171