Izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo Doma starejših Šenčur

21. 10. 2022 Aleš P. M. 780