Sklep o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih - neurja s točo od 10.5.2023 do 1.8.2023

9. 10. 2023 Damjana K. (Ime objave) 123