POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ŠENČUR ZA IZVEDBO VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

3. 4. 2024 SAŠA V. (Oddelek za družbene dejavnosti) 42