Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Javno naznanilo o javni razgrnitvi lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora ŠE-41