Gradnja čistilne naprave Trboje in komunalno urejanje naselij Trboje in Žerjavka

2610
V teku