Gradnja čistilne naprave Trboje in komunalno urejanje naselij Trboje in Žerjavka

2170
V teku