Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur (sprememba 05)

11. 4. 2018 50