Občinski podrobni prostorski načrt za del območja VI-08

1. 6. 2018 47