Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj v občini Šenčur

1. 6. 2018 50