Gradivo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Šenčur ŠE–42 IG – 1. faza

26. 6. 2012 50