Informacije o dveh razpisih – “Posodabljanje kmetijskih gospodarstev” in “Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti”

2. 9. 2013 53