Krajevni urad Šenčur bo v poletnem času od 1. 7. do 31. 8. 2013 zaprta

3. 7. 2013 67