Poziv občinskim odborom političnih strank in predstavnikom skupin občanov, zastopanih v Občinskem svetu Občine Šenčur

31. 10. 2014 32