Razpis za redne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti na območju Občine Šenčur

8. 7. 2014 47