Javna razgrnitev – spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur

14. 6. 2014 44