Poročilo o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje in financiranje programov kulturnih dejavnosti v občini Šenčur za leto 2015

16. 10. 2015 58