Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šenčur – Jug OPC P2B

18. 6. 2015 50