Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območje Šenčur – Jug OPC P2B (dopolnjen osnutek)

29. 6. 2015 66